Trinitatis Kirkes Musikvenner

TRINITATIS KIRKES MUSIKVENNER er en forening, der er åben for alle, der ønsker at bidrage økonomisk og på anden vis til at fastholde det store musikalske aktivitetsniveau i Trinitatis Kirke.

Igennem en lang årrække har den klassiske kirke­musikalske tradition udfoldet sig på mangfoldig vis i den gamle Chr. IV-kirkes smukke rum. Der gennemføres således løbende orgel­koncerter, koncerter for kor à cappella og for større be­sæt­nin­ger med solister, kor og orkester, kantate­gudstjenester, sang­eftermiddage og fredags­koncerter med solister og små instrumentale ensembler udført dels af Trinitatis Kirkes Kor, dels af Trinitatis Kantori under ledelse af organist og kantor Søren Christian Vestergaard og organist Philip Schmidt-Madsen.

Det er kun muligt at fastholde det høje musikalske aktivitetsniveau med støtte udefra, herunder støtte fra fonde og fra TRINITATIS KIRKES MUSIKVENNER.

I 2017 ydede TRINITATIS KIRKES MUSIKVENNER støtte til indkøb af et cembalo til kirken samt til arrangementerne i forbindelse med indvielsen af dette, opførelsen af Faurés requiem og opførelsen af Praetorius’ julemesse.

Har du lyst til at være medlem af foreningen og dermed yde støtte til musiklivet i kirken, skal du sende en e-mail til trinitatiskirkesmusikvenner@gmail.com med oplysning om dit fulde navn og din postadresse. Har du ikke en e-mail, så send navn og adresse til Trinitatis Kirkes Musikvenner, Kirkekontoret, Pilestræde 67, 1112 København K.
Når du indmelder dig i Musikvennerne, siger du automatisk ja tak til at modtage Trinitatis Kirkes nyhedsbrev. Ønsker du ikke nyhedsbrevet, så skriv en mail til LS@rundetaarn.dk og du slettes naturligvis fra listen.

Årskontingentet, der går stort set ubeskåret til musiklivet i kirken, er 200 kr. som kan indbetales til

Danske Bank reg. 1551 konto 10937299
Frivillige bidrag ud over kontingentet modtages tillige med stor glæde.

Medlemsfordele

·        et gratis eksemplar af bogen Musik i Trinitatis

·        løbende orientering om den musikalske virksomhed ved Trinitatis Kirke

·        mulighed for køb af cd'er med kirkens musikere og ensembler

·        mulighed for fri plads på orgelpulpituret ved store koncerter

·        enkelte åbne prøver m.m.

·        årlig event arrangeret af bestyrelsen

 

Bestyrelsen for TRINITATIS KIRKES MUSIKVENNER

Gerd Sinding, formand
Peter Kersting, kasserer
Bente Ahlefeldt, menighedsrådet
Søren Christian Vestergaard, organist
Lise Hors
Erik Jespersen
Suppleanter: Steen Møller og Peder Duelund Mortensen