Trinitatis kirkes musikvenner

TRINITATIS KIRKES MUSIKVENNER er en forening, der er åben for alle, der ønsker at bidrage økonomisk og på anden vis til at fastholde det store musikalske aktivitetsniveau i Trinitatis Kirke.

Igennem en lang årrække har den klassiske kirke­musikalske tradition udfoldet sig på mangfoldig vis i den gamle Chr. IV-kirkes smukke rum. Der gennemføres således løbende orgel­koncerter, koncerter for kor à cappella og for større be­sæt­nin­ger med solister, kor og orkester, kantate­gudstjenester, sang­eftermiddage og fredags­koncerter med solister og små instrumentale ensembler udført dels af Trinitatis Kirkes Kor, dels af Trinitatis Kantori under ledelse af organist og kantor Søren Christian Vestergaard og prof. Bine Bryndorf.

Det er kun muligt at fastholde det høje musikalske aktivitetsniveau med støtte udefra, herunder støtte fra fonde og fra TRINITATIS KIRKES MUSIKVENNER.

I 2014 ydede TRINITATIS KIRKES MUSIKVENNER støtte i forbindelse med koncerten "Musik i kirke og tårn" og i forbindelse med ibrugtagningen af det italienske barokorgel. I 2015 yder foreningen ligeledes støtte til "Musik i kirke og tårn", desuden er det besluttet at yde støtte til indkøb af et cembalo til kirken.

Har du lyst til at være medlem af foreningen og dermed yde støtte til musiklivet i kirken, skal du sende en e-mail til trinitatiskirkesmusikvenner@gmail.com med oplysning om dit fulde navn og din postadresse. Har du ikke en e-mail, så send navn og adresse til Trinitatis Kirkes Musikvenner, Kirkekontoret, Pilestræde 67, 1112 København K.

Årskontingentet, der går stort set ubeskåret til musiklivet i kirken, er 200 kr. som kan indbetales til

Danske Bank reg. 1551 konto 10937299
Frivillige bidrag ud over kontingentet modtages tillige med stor glæde.

Medlemsfordele

  • et gratis eksemplar af bogen Musik i Trinitatis
  • løbende orientering om den musikalske virksomhed ved Trinitatis Kirke
  • mulighed for køb af cd'er med kirkens musikere og ensembler
  • mulighed for fri plads på orgelpulpituret ved store koncerter
  • enkelte åbne prøver m.m.
  • årlig event arrangeret af bestyrelsen

 

Bestyrelsen for TRINITATIS KIRKES MUSIKVENNER

Gerd Sinding, formand
Peter Kersting, kasserer
Ole Hammild
Bente Ahlefeldt, menighedsrådet
Søren Christian Vestergaard, organist
Ulrik Bugge

 

Link: Vedtægt for Trinitatis Kirkes Musikvenner
Link: Beslutningsreferat fra den Stiftende Generalforsamling for Trinitatis Kirkes Musikvenner 26.5.2011