Beatus Vir - Claudio Monteverdi (1567-1643)

 

 

Liveoptagelse fra koncert i Trinitatis Kirke 30. marts 2014

Beatus vir qui timet Dominum.
Potens in terra erit semen eius: benedicetur, generatio rectorum.
Beatus vir.
Gloria et divitiae in domo eius, et justitia eius manet in saeculum saeculi.
Beatus vir.
Exortum est in tenebris, lumen rectis, misericors et miserator, miserator et Justus.
Beatus vir qui timet Dominum.
Jucundus homo qui miseretur et commodat, disponet sermons suos in judicio: quia in aeternum non commoveditur.
In memoria aeterna, erit justus erit justus: ab auditione mala non timebit.
Paratum cor eius, sperare in Domino, confirmatum est, non commovebitur donec despiciat inimicos suos.
Dispersit debit pauperibus, justitia eius manes in saeculum saeculi cornu eius exaltabitur in Gloria.
Beatus vir qui timet Dominum.
Pecator vi debit et irascetur dentibus suis, fremet et tabescet desiderium peccatorum peribit desiderium peccatorum.
Beatus vir qui timet Dominum.
Gloria patri, et spiritum Sancto, gloria, sicut erat in principio, gloria, et nunc et semper, gloria, et in saecula saeculorum. Amen.

 

Salig den mand som frygter Herren.
Hans æt vil være mægtig på jorden.
Den slægt, som øver retfærdighed, skal velsignes.
Salig den mand, som frygter herren.
Ære og rigdom skal være i hans hus,
og hans retfærdighed består i al evighed.
Salig den mand, som frygter Herren.
Som lyset, oprundet i mørket, er han for de retskafne,
han er mild, barmhjertig og retfærdig.
Salig den mand, som frygter Herren.
Værd at elske er det menneske,
som er medfølende og omgængelig,
som vælger sine ord med omtanke,
thi han vil i evighed ikke kunne rokkes.
I evig erindring vil han være retfærdig,
han vil ikke frygte onde tidender. Hans hjerte er rede til at håbe på herren,
det er fast, han rystes ikke stående overfor sine fjender.
Rundhåndet har han delt ud til de fattige,
hans retfærdighed er uantastet i evighed,
med ære hævdes hans magt.
Salig den mand, som frygter Herren.
Den gudløse vil se det og skære tænder,
han vil knurre og svinde ind.
De gudløses anslag vil være forgæves.
Salig den mand, som frygter Herren.
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
ære som det var i begyndelsen, så også nu og altid,
ære i evighedernes evighed. Amen.