Tidligere orgler i Trinitatis kirke

Orglet som det så ud efter ombygningen i 1977 af P.G. Andersen

Dispositionen:

Hovedværk
Principal 16
Principal 8
Rørfløjte 8
Oktav 4
Gedaktfløjte 4
Nasard 2 2/3
Doublette 2
Terts 1 3/5
Mixtur V
Scharf III
Trompet 8
Vox humana 8
Tremulant

 

 

Svelleværk
Gedakt 16
Principal 8
Spidsfløjte 8
Viola di gamba 8
Vox celeste 8
Oktav 4
Kobbelfløjte 4
Salicional 4
Fladfløjte 2
Cornet II
Mixtur IV
Trompet 16
Trompette harmonique 8
Obo 8
Clairon 4
Svelle

Rygpositiv
Principal 8
Gedakt 8
Quintatøn 8
Oktav 4
Rørfløjte 4
Oktav 2
Blokfløjte 2
Quint 1 1/3
Sesquialtera II
Scharf IV
Dulcian 16
Krumhorn 8
Skalmeje 4
Tremulant

Pedal
Principal 16
Subbas 16
Quint 10 2/3
Oktav 8
Gedakt 8
Oktav 4
Fløjte 4
Nathorn 2
Mixtur IV
Basun 16
Fagot 16
Trompet 8
Skalmeje 4


Manualomfang C-g'''.
Pedalomfang C-f'.
Kopler SV-HV, RP-HV, HV-P, SV-P,
RP-P. Mekanisk traktur .
SV: elektrisk traktur 
Elektrisk registratur
Sløjfevindlader

Marcussen & Søn 1956

Dispositionen:

Hovedværk:

Principal 16’
Oktav 8’
Spidsfløjte 8’
Gedakt 8’
Oktav 4’
Kobbelfløjte 4’
Rørquint 2 2/3’
Oktav 2’
Flachfløjte 2’
Mixtur VI-VIII
Scharf IV
Trompet 16’
Trompet 8’

 

Rygpositiv:

Principal 8’
Gedakt 8’
Quintatøn 8’
Oktav 4’
Rørfløjte 4’
Oktav 2’
Gemshorn 2’
Nasat 1 1/3’
Sesquialtera II
Scharf IV
Dulcian 16’
Krumhorn 8’
Regal 4’
Tremulant

Brystværk:

Rørfløjte 8’
Spidsgamba 8’
Principal 4’
Traversfløjte 4’
Gedaktfløjte 4’
Waldfløjte 2’
Blokfløjte 2’
Oktav 1’
Cymbel III
Skalmeje 8’
Vox humana 8’
Tremulant

Pedal:

Principal 16’
Subbas 16’
Quint 10 2/3’
Oktav 8’
Gedakt 8’
Oktav 4’
Quintatøn 4’
Nachthorn 2’
Mixtur VI
Basun 16’
Fagot 16’
Trompet 8’
Zink 4’ 

Orglet som det så ud i 1915 efter ombygning af Starup

Dispositionen:

1. Manual:

Prinicipal 16’
Bordun 16’
Principal 8’
Fl Armonico 8’
Rørfløjte 8’
Gamba 8’
Spidsfløjte 4’
Cornet 4-5
Bombarde 16’
Trompet 8’
Clairon 4

 

2. Manual:

Bordun 16’
Bassethorn 8’
Fl. Traverso 8’
Bordun 8’
Salicional 8’
Principalføjte 4’
Kvint 2 2/3
Oktav 2’
Klarinet 8’

 

3. Manual

Bordun 16’
Violin-principal 8’
Bordun 8’
Fugara 8’
Voce celeste 8’
Quintatön 8
Oktaviant 4’
Oktavin 2’
Mixtur 3 kor
Trompette harmonique 8’
Obo 8
Clairon 4’

Pedal:

Bordun 32’
Principal 16’
Subbas 16’
Principal 8’
Bordun 8’
Oktav 4’
Basun 16’
Trompet 8’
Orglet af Knud Olsen 1871 

Dispositionen:

1. Manual:

Bordun 16’
Principal 16’
Principal 8’
Rørfløjte 8’
Quintatön 8’
Viola de gamba 8’
Oktav 4’
Superoktav 2’
Quint 2 2/3
Tertz 1 3/5
Cornet 4 kor
Trompet 8’

 

2. Manual:

Gedakt 16’
Salicional 8’
Fløjte 8’
Corno di basetto
8’
Principal 4’
Spidsfløjte 4’
Octav 2’
Clarinet 8’

3. Manual:

Fugara 8’
Gedakt 8’
Principal 4’
Fløjte 4’
Octav 2’
Vox humana 8’

Pedal:

Subbas 16’
Principal 16’
Quint-Gedakt 10 2/3’
Principal 8’
Violoncel 8’
Gedakt 8’
Oktav 4’
Amabile Gedakt 4’
Basun 16’
Trompet 8’

 

Disposition 1733 Lambert Daniel Kastens' Orgel

Fra Orglet af N. Friis
 

Kastens' egen fortegnelse over de 39 klingende Stemmer.  Disposition så i Kontraktens ordlyd ud som følger:

Hovedværk:

Principal 16'.
Qvindadena 16'.
Weitpfeiffe 8'.
Octave 4'.
Spitz Flöyte 4'.
Nassat 3' (2⅔').
Rauschpfeiffe2 f.
Octave 2'.
Mixtur 4—5—6 f.
Cimbel3 f.
Dulcian 16'.
Vox humana 8'.

 

Brystværk:

Block Flöyte 8'.
Flöyte 4'.
Octave 2'.
Cedecima 1'.
Siefflöyte 1½ (1⅓').
Scharff3 f.
Krumhorn 8'

 

Overværk:

Octave 8'.
Gedact 8'.
Salecinal 8'.  
Octave 4'.
Octave 2'.
Sesquialtera2 f.
Scharff4 f.
Tromet 8'.

Pedal:

Principal 16'.
Subbas 16'.
Rohrquint 12' (10⅔').
Octave 8'.
Octave 4'.
Rauschpfeiffe2 f.
Nachthorn 2'.
Mixtur6 f.  
Posaune 16'.
Tromet 8'.
Tromet 4'.
Cornetti 2'.

 

Til Værket hørte Tremulant og Cymbelstjerne; Klavererne talte 49 Tangenter og gik til c3, og Pedalet havde 27 Tangenter fra c til d1. Leveringstiden blev ikke overholdt og kunde vel ikke overholdes, fordi Kirkens Fuld-førelse trak længere ud end beregnet. Først engang i 1733 synes Værket at have staaet færdigt. Det var et meget karakteristisk Arbejde for sin Mester og for den Skole, af hvilken han var udsprunget. Afleveringsforretningens Dokumenter er ikke bevaret, men det er næppe forkert at antage, at Trinitatis-Orglet, der blev til, endnu før Carstens fik rigtig travlt — for travlt, som han vist af og til havde — var et af hans allermest vellykkede overhovedet — et dejligt Barok-Instrument, som i velkonserveret og spilleklar Stand vilde have været en musikalsk Attraktion af Rang i vor Tids København.