Orgler

Trinitatis Kirke råder over fire orgler. De beskrives her på siden nedenfor. Ude i sidemenuen findes desuden særligt link om det italienske barokorgel.

Hovedorgelet bag barokfacaden

Den markante og imponerende orgelfacade i Trinitatis Kirke stammer fra L. D. Kastens' fra 1733, og denne har heldigvis overlevet en række ombygninger.

Den væsentligste ændring i udseendet er Rygpositivet, der tilføjedes 1956 i forbindelse med bygningen af Marcussen-orgelet.
Orgelet blev i 1977 ombygget og udvidet af P.-G. Andersen, hvor Svelleværk med elektrisk traktur tilføjedes.
I 2010 blev orglet renoveret med bl.a. nyt spillebord, mekanisk traktur til Svelleværket samt mindre dispositionsmæssige ændringer.

Hovedorgel,
Marcussen & Søn 1956, 53 Stemmer
Ombygget 1977 af P.G. Andersen.
Setzeranlæg tilbygget 2000.
Renoveret 2010 af P.G. Andersen & Bruhn.

Disposition:

Hovedværk (HV)Rygpositiv (RP)Svelleværk (SV)Pedal (P)
Principal 16Principal 8Gedakt 16Principal 16
Principal 8Gedakt 8Principal 8Subbas 16
Spidsfløjte 8 *Quintatøn 8Rørfløjte 8 *Quint 10 2/3
Oktav 4Oktav 4Viola di gamba 8Oktav 8
Fløjte 4 *Rørfløjte 4Vox celeste 8Gedakt 8
Nasard 2 2/3Oktav 2Oktav 4Oktav 4
Doublette 2Blokfløjte 2Kobbelfløjte 4Fløjte 4
Terts 1 3/5Quint 1 1/3Salicional 4Nathorn 2
Mixtur VSesquialtera IIFladfløjte 2Mixtur IV
Scharf IIIScharf IVCornet IIBasun 16
Trompet 8Dulcian 16Mixtur IVFagot 16
Chromorne 8 *Vox Humana 8 *Trompet 16Trompet 8
TremulantSkalmeje 8 *Trompette harmonique 8Skalmeje 4
 TremulantObo 8 
  Clairon 4 

Manualomfang C-g'''.
Pedalomfang C-f'.
Kopler SV-HV, RP-HV, SV-RP,
HV-P, SV-P, RP-P.
Setzer. Mekanisk traktur .
Elektrisk registratur
Sløjfevindlader
 

Ændringer ved renoveringen 2010:
*Spidsfløjte 8’ sad tidligere i SV, Fløjte 4’ ny (erstatter tidligere Gedaktfløjte 4’ ), Cromorne 8’ ny, Vox Humana 8’ sad tidligere i HV (erstatter Krumhorn 8’), Skalmeje 8’ ændret fra 4’ til 8’, Rørfløjte 8’ sad tidligere i HV

Det Italienske barokorgel

Orglet er fra ca. 1770 og stammer fra Lombardiet.
Disposition:
Principale Basse e Soprani (8`)
Voce umana
Ottava VIII (4`)
Decima quinta XV (2`)
Decima nona XIX (1 1/3`)
Vigesima seconda XXII (1`)
Vigesima sesta XXVI (2/3´)
Vigesima nona XXIX (1/2`)
Flauto in selva Soprani (8`fra d1)
Flauto in ottava (4`fra C)
Flauto in duodecima (2 2/3`fra d)
Tromboncini Bassi e Soprani (8`)
Contrabassi (16`)
Tamburo
Ripieno
Ussignoli (Nattergal)

Manualomfang: C, D, E-c3
Pedalomfang: C, D, E-ao
Tonehøjde: a1 = 466 Herz
Temperering: Ren middeltone (1/4 komma)

Kororgelet

P.-G. Andersen 1987

Arkitekter Inger & Johannes Exner

Disposition:

Manual IManual IIPedal 
Blokfløjte 8Gedakt 8Subbas 16 
Principal 4Gedaktfløjt 4  
Oktav 2Rørquint 2 2/3  
Svelle*Terts 1 3/5  
 Rørfløjte 4  
 Oktav 1  
 Svelle*  


*) Fælles svelle for I og II
Manualomfang C-g'''.
Pedalomfang C-f'.
Kopler: II-I, I-P, II-P.
Mekanisk traktur og registratur
Sløjfevindlader

Orgelpositivet

I en længere årrække har der i forbindelse med de mange kirkekoncerter, der afholdes i Trinitatis Kirke med kirkens kor, Trinitatis Kantori, solister og orkester været et stort ønske og behov for et lille, flytbart orgelpositiv: et instrument, der netop kan placeres i nærheden af den øvrige continuo-gruppe (cello og kontrabas) og i nærheden af medvirkende solister, specielt i forbindelse med opførelser af baroktidens kantater, oratorier og passioner.

Dette ønske blev opfyldt, da Trinitatis Kirke i 2008 blev bevilget pengene hertil af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formål.

Orgelpositivet er bygget af kirkens orgelbygger Andersen & Bruhn i 2008


Disposition:

Gedakt 8'
Fløjte 4'
Oktav 2'
Principal 8' (diskant fra c')