Beretning for året 2015

Menighedsrådsformand Lene Rubys beretning fra 18. november 2015: 

"Beretning for kirkeåret 2015"

Det var så 3. valgperiode. I rådet har det i det forløbne kirkeår været roligt på pladserne i menighedsrådet. Forstået på den måde, at vi ikke har haft behov for at vælge nye folk på de forskellige poster. Kun mht. til kasserer har vi nu Christian Arffmann på den post, så Bente Ahlefeldt kunne koncentrere sig 100 % om kirkeværgeposten.

På personalefronten begynder jeg med Natkirken. Vores gade- og natkirkepræst Mia Rahr Jacobsen blev spurgt, om hun per 1. maj ville arbejde med De himmelske Dage (Kirkedagene i Kr. Himmelfartsferien) som koordinator. Dette sagde hun ja til. Det har betydet, at vi har haft forskellige præster til at varetage præstens opgaver i forbindelse med afviklingen af gudstjenesterne om tirsdagen i Natkirken siden 1. maj. Kirke- og kulturmedarbejder Anna Møller har så haft hovedansvaret for alt det praktiske og har været 110 % tovholder i Mias fravær. Vi har netop fået at vide, at Mia Rahr Jacobsen søgte og fik embedet som sognepræst ved Sct. Jacob kirke på Østerbro per 15. januar 2016. Dette betyder, at vi straks i det nye år skal i gang med ansættelse af ny præst ved Trinitatis kirke. Menighedsrådet bruger denne lejlighed til at drøfte, hvordan vi mener, at gadepræstens arbejde og Natkirken skal se ud fremadrettet ved vores kirke. Vi skulle – også i fremtiden – gerne se mange i vores kirke – og stadig gerne den yngre del af befolkningen.

Penge er lig med regnskaber. Og det har næsten været ved at tage livet af os! Vi mistede Edita T som vores regnskabsfører. I hendes fravær ansatte vi i Trinitatis kirke vores egen regnskabsfører, Jørgen B. Pedersen, i en tidsbegrænset stilling. Vores gode kordegn, Anders Tangaa Jensen, søgte og fik jobbet som kordegn for Domkirken her per 1. oktober. Igen brugte vi muligheden for at tænke tingene godt igennem. Vi ansatte derfor Ulla Wittenburg som kordegn i en tidsbegrænset stilling året ud. Selvom vi havde lavet et stillingsopslag til kordegn uden regnskaber, så besluttede vi, at vi ville prøve at finde en mulig kandidat blandt ansøgerne. Vi har nu fundet og ansætter per 1. januar en ny kordegn, Karina Jensen. Det er meningen, at hun med tiden også skal være vores regnskabsfører, så hun ender med at sidde i en fuldtidsstilling. Vi troede, at vi havde fundet løsningen på vores regnskaber sidste år. Det havde vi ikke, men vi håber og tror på, at det har vi denne gang. Der skal her lyde en stor tak til Ulla Wittenburg for at have passet vores kordegnekontor på fineste vis. Vi er dig yderst taknemmelig for det store arbejde, du har lagt i det.

Lad mig lige her vende kordegnekontoret. Domkirken og vi har ikke længere nogen juriske bånd imellem os. Vi er også her midt i en proces. Og et tydeligt resultat af denne proces er ændrede åbningstider per 1. januar. Målet er, at der vil blive gensidig dækning af åbningstiden på kontoret, hvor Domkirken skal dække den største del af åbningstiden. Det vil også være Domkirkens ansvar at sørge for vikardækning i forbindelse med ferier. Dette som en betaling for Domkirkens brug af vores lokaler. I første omgang er dette et forslag til en 2-årig aftale de to kirker imellem, da vi forventer ændringer i både Domkirken og hos os, der kan få indflydelse på brugen af hele vores kontoretage.

På kirke- og kulturmedarbejderpladsen har vi haft Louise Skovbæch siddende. Dvs. det er ikke meget, hun har siddet ned, og vi er fuldt og ovenud tilfredse med den måde, hun passer på Kresten-Erik Dahls job. Kresten-Erik Dahls kommer tilbage til august 2016.

På kirketjenersiden sagde Birgitte Melkane per 1. juli 2015. Vi har ikke ansat en ny i hendes sted. Vi har i første omgang ansat en vikar, Katrin Næss Hansen.

Vi befinder os midt i en – kan vi godt tillade os at sige – turbulent tid på personalesiden. Og nu skriver jeg igen, at det har fået os til at tænke og denne gang personalesituationen godt igennem. Vi har i menighedsrådet besluttet at omstrukturere ud fra devisen Mere kirke for pengene. I den forbindelse har vi måtte opsige en af vores deltidsansatte kirketjenere, Camilla Toldi Bugge, som dog heldigvis stadig bliver hos os som korsanger, det hun oprindeligt blev ansat som. Den stemme vil vi nødigt undvære. Det er først i det kommende kirkeår, at Camilla skal stoppe som kirketjener.

Også hos Studenterne har vi haft gang i ansættelser. Stefan Lamhauge Hansen skal udstationeres i 6 måneder i Afghanistan. Vi har lige ansat en vikar for ham. Lotte Nielsen Forchhammer, som begynder d. 1. januar og skal passe på Studentermenigheden frem til 1. august.

En ting, vi ikke har fået afklaret endnu i Studentermenigheden, er den økonomiske budgetfølgegruppe. Sagen ligger – tror jeg – i Stiftet. Men jeg skal ærligt indrømme, at den har været gået lidt i glemmebogen med alle de ansættelser!!

Og Regitze – du har været med ind over alle ansættelser – som personalekontaktperson. Også i år har du fundet tid til at holde møder på de mest mulige og ikke mindst umulige tidspunkter. Jeg håber virkelige, at vi går et roligere år i møde på den post.

I år har vi igen brugt mange ekstra millioner. Og igen er det kirkeværgen, der har brugt pengene, men som altid til fælles glæde for os alle. Lad os begynde under jorden. Vi har nu fået omlagt al varm fra damp til vand. Og efterhånden har vi vist også fået varme i alle rør, så vi kan gå den kommende vinter trygt i møde. Hos sognepræsten har det dog også betydet nogle synlige ændringer, da antallet af radiatorer er steget betragteligt. Vi har besluttet ikke at få malet hos sognepræsten endnu, da vi godt vil have præstenboligen til at ”sætte sig”, inden vi går i gang med en tiltrængt maling flere steder i boligen.

Over jorden blev vores Sognehus færdigt. Og med hvilket resultat! Vi er meget glade for det. Der mangler stadig små detaljer hist og her. Ikke noget der haster, men som vi skal have gjort her i det kommende år. Og i det kommende år skal vi også tænke nye tanker i forbindelse med de nye muligheder åbningen mod kirkepladsen har givet os. Vi har – synes jeg – en pligt til at udnytte dem, da ombygningen har været temmelig bekosteligt.

I kirken er der kommet nyt tæppe på orgelpulpituret. Vi har fået et nyt nøglesystem og her sidst på året har vi taget hul på belysningen ved alter- og dåbsområdet. I dette projekt skal også lys ved koncerter og ved Det italienske Barokorgel taget med ind over. Og så en masse andre ”småting”, som alt sammen tager tid – meget tid! Bente – i et år, hvor du også har haft dit at se til på hjemmefronten, så er jeg meget glad for, at du udviser så stor ansvarsbevidsthed over for opgaven som kirkeværge. Det skal du have tak for.

I år kom vi på weekend. En dejlig overnatning hos nonnerne i Smidstrup. Denne gang var det fra fredag til lørdag. Det er der både for- og bagdele ved. Den korte udgave er – det var en super weekend og så godt for vores arbejde i menighedsrådet. Og det er også dejligt, at vores personale også har lyst til at deltage i weekenden. Denne gang blev i bl.a. beriget med et foredrag af Niels Thomsen om Grundtvig. Ved vores sidste menighedsrådsmøde indledte vi med en fællesspisning sammen med Menighedsplejens bestyrelse efterfulgt af en gensidig orientering af vores arbejder. Det er en rigtig god ide, da det jo ofte er Menighedsplejen, vi henvender os til, når vi får nogle gode og menighedsopbyggende ideer, som vi måske ikke altid lige har pengene til. Vi håber, at vi også vil blive taget godt imod, hvis vi skulle finde på at henvende os i det kommende år.

I et kirkeår med ordinære og ekstraordinære møder, brainstormingsmøder, menighedsrådsweekend, ansættelsesmøder og alle de andre møder skal alle i rådet – også stedfortræderne – have en stor tak for et godt og effektivt arbejdsår.

Jeg ved godt, at det har været et turbulent år på gulvet, men I lader det ikke gå ud over ”vores kunder”. Og det skal I have ekstra tak for. Der bliver måske også uro i rækkerne i det kommende år, hvor vi jo arbejder videre med vores Mere kirke for pengene-tanke. Jeg håber, at I også vil være med, byde ind og tage godt imod strukturændringerne. Vi i rådet kan jo have nok så mange gode tanker, men hvis vi ikke har jer og kirkens øvrige personales positive indstilling til ændringerne, så kan de aldrig blive ført ud i livet. Mere kirke for pengene – det bliver et fokuspunkt i det kommende år.

Der har lige været en fantastisk koncert i kirken med Kantoriet. Jeg måtte selv nøjes med bilradioen, men hold nu op en succes og med Søren Christian Vestergaard i spidsen. Jeg er sikker på, at Kantoriet er glad for at være hos os – og være en del af os. Vi er ikke kun glade, men også stolte over at have koret. Og kirkens eget kor – høj, høj standard. Fra en helt almindelig højmesse til kantategudstjenesterne. Vi er en musikkirke, og mange er ved at finde ud af det og kommer igen og igen. Det er også menighed. Vi har nu haft vores barokorgel i et år. Og hvor det dog bare er en helt naturlig del af vores kirke – det har jo stået der altid!! Jeg kan lige her tilføje, at vores 2. organist, Bine Bryndorf holder orlov frem til 1. februar, så vi har gjort ekstra brug af organist Troels Brøgger Hansen. Tak til alle, der er ”noget ved musikken”!

Har vi haft noget at se til – jeg tror det nok lige. Et år med fodslag i rådet. Og det er godt at kunne slutte beretningen af med det. Vi er midt i strukturændringer, men når alle er enige om, at det er den vej, vi vil gå, så gør det arbejdet som menighedsrådsmedlem en kende mere muntert.

Jeg er – som menighedsrådsmedlem – stolt af alt det, der sker i og ved Trinitatis kirke. Der er bare så mange ting, der fungerer godt hos os. Det skal vi ikke stille os tilfreds med. Ting, der er gode og fungerer, kan også sagtens gøres og blive bedre til glæde for menigheden. Vi skal hele tiden være i fremdrift og ikke lande i en ”sådan plejer vi at gøre”. Folkekirken hos os må ikke blive gammel, støvet og dårlig udnyttelse af de betroede midler. Derfor skal vores Mere kirke for pengene ikke opfattes som en kritik af det, der er, men som et ønske om, at gøre det, der er, endnu bedre. Det må være ensbetydende med små og nogen gange store ændringer. Lad os sammen gå det kommende – og sidste år i denne valgperiode – i møde. Lad det blive et år, hvor vi får sat omstruktureringerne i søen, ikke blot til vores tilfredshed, forhåbentligt også til personalets tilfredshed og ikke mindst til menighedens tilfredshed. Det er jo dem, vi gør vores frivillige arbejde for.

Dette var ordene

Lene Ruby
formand for Trinitatis Menighedsråd