Beretning for året 2014

Menighedsrådsformand Lene Rubys beretning for året 2014.
Beretningen er fremlagt på menighedsmøde 1. søndag i advent 2014.

Beretning for kirkeåret 2014
Vi nærmer os afslutningen på 2014. 2. år i denne valgperiode. Vi begyndte året på vores konstituerende møde med at vælge Bente Ahlefeldt til kasserer. I løbet af året har der også været udskiftning på kirkeværgepladsen, idet Søren Frølunde ønskede at udtræde af menighedsrådet. Det var med beklagelse, at rådet modtog dette ønske, da vi havde stor respekt for Søren Frølundes store kompetence på området. På vores møde i marts måned blev Bente Ahlefeldt valgt til ny kirkeværge, Christian Arffmann til tegningsberettiget og Regitze Nørgaard-Nielsen blev valgt til nyt medlem af Rundetaarns bestyrelse.

På personalefronten skal berettes om, at Ejvind Chang har været ansat som barselsvikar for sognemedhjælper for Natkirken, Anna Møller. Rådet har været meget tilfreds med hans varetagelse af vikariatet. Der har været fuldt drøn på Natkirken med kæmpe program og mange succeshistorier. Dette vikariat er netop ophørt, og vi har atter Anna på pinden. Vi siger velkommen tilbage – dejligt at have dig tilbage.

En anden tidsbegrænset ansættelse, vi foretog i 2014, var en konfirmandhjælpelærer til Kirsten Sandholt, da vi i år har 2 konfirmandhold. Det ser vi på med glæde i rådet; at vi får flere konfirmander i en tid, hvor medlemstallet en langsomt faldende.

Aase Rønkilde stoppede som regnskabsfører efter 24 år. Vi har været meget tilfredse og trygge ved Aase Rønkilde, så det var vigtigt for os at få ansat den helt rette afløser. Vi fik først ansat Mai Kragelund, men hun stoppede efter meget kort tid. Vi fandt heldigvis hurtigt en afløser i Edita Triksyte. Hun er nu blevet fastansat, og det tegner godt for fremtiden. Der er ingen tvivl om, at den interne kasserer og budgetudvalget skal have større fokus på økonomien, indtil Edita er blevet helt fortrolig med folkekirkens mange, mærkelige og ofte snørklede måder at forlange regnskab på.

Noget af det sidste, vi gjorde i 2013, var at bevilge vores sognemedhjælper, Kresten-Erik Dahl en 2-årig orlov for at følge med konen til Rwanda i hendes arbejde for Dansk Røde Kors. I hans sted har vi ansat Louise Skovbæch som vikar. Hun tiltrådte 1. august. Hun kastede sig med begejstring over den første store opgave: Indvielsen af det italienske barokorgel og alt arbejde i forbindelse med dette. Det er helt sikkert en rigtig god afløser, vi har fundet i Louise.

Studentermenigheden skal til at ansætte en sognemedarbejder i en tidsbegrænset stilling med fokus på campussen på det gamle Kommunehospital. Studentermenigheden har fået bevilget penge til en ansættelse for en periode på 3 år. Vi har lovet at være ansættelsesmyndighed, så derfor er vi også med i ansættelsesprocessen. Jeg håber for Studentermenigheden, at det lykkes for jer at bide jer fast derovre. Vi ved, at der er brug for jer, nu skal de også bare lige blive klar over det selv. Det bliver spændende at følge den udfordring. Jeg håber, at I finder en rigtig god medarbejder til opgaven.

Så kommer vi til en gennemgang af de opgaver, rådet har haft i løbet af året. Vi begyndte straks i det nye år med en reception i anledningen af vores nye brudetæppe, som vi har fået af Ny Carlsberg Fondet. Brudetæppet er fremstillet af Puk Lippmann. Et meget smukt tæppe og en meget kvalificeret afløser for vores gamle. Det er vores intentioner, at det gamle skal renses, indrammes og efterfølgende hænges op, så vi også fremover kan glædes over det.

I år har vi også besluttet at tilslutte os Studentermenighedens ønske om en økonomisk følgegruppe. Dette vil blive sat i værk i det kommende år, hvor vi vil have en repræsentant i denne følgegruppe.

På kordegnekontoret har vi et lille hængeparti de involverede kirker imellem. Efter et år har vi endnu ikke fået bragt vores samarbejdsaftale på plads. Det skal vi have på plads straks i det nye år. Kontoret fungerer dog upåklageligt, og det er vi taknemmelige for.

Vi har også været i dialog med KODA om natkirkens gudstjenester. Atter engang har vi måttet forklare, hvordan det hænger sammen med vores tjenester og brugen af musik i disse. Sagen endte med, at Anders Gadegaard gik ind i sagen. Og der burde være ro på dette, - indtil næste gang!!

Jeg kan ikke aflægge beretning uden også at nævne vores interne uoverensstemmelser i begyndelsen af året. Jeg vil dog her i en beretning ikke trætte udenforstående, der læser denne beretning, med detaljer. Jeg håber, at rådets medlemmer fik behandlet og drøftet uoverensstemmelserne tilfredsstillende. Det er også mit ønske og håb for fremtiden, at det ikke kommer så vidt igen, da det var en temmelig hård og opslidende periode – og det var det vist ikke kun for formanden!

En ting, der dog blev opdaget i alt dette, var, at vi havde glemt at få opdateret vores forretningsorden og vedtægter for personalekontaktpersonen og kirkeværgen. Dette er blevet bragt i orden. Og vi fik skam også lavet og afleveret et høringssvar til Betænkning 1544.

Desværre blev vi i september måned nødt til at aflyse vores ellers længe planlagte menighedsrådsdag. Det var naturligvis ærgerligt, og alle er enige om, at vi skal finde en ny dato i det nye år. Vi får altid noget godt ud af disse dage eller weekender, hvor der er tid til at tale om andet end økonomi.

Økonomi bruger vi ret så meget tid på, men vi er jo trods alt blevet betroet ganske mange penge. Vores kirkeværge er en flittig bruger af disse penge. I dette år har organisten fået et nyt køkken, Kirsten Sandholt har fået nogle højskabe i sit køkken, kordegnekontoret har fået ny kopimaskine. Der er gang i planerne for at få omlagt vores varme fra damp til vand. Dette har vi dog fået en ekstrabevilling til. Der burde have været udført flere arbejder i det indeværende år, men pga. kirkeværgeskift og fokus på vores orgelprojekt og sognehusåbning har vi ikke nået dem. Disse manglende arbejder vil blive udført straks i det nye år. Jeg vil gerne her takke Bente Ahlefeldt for at gå til kirkeværgeopgaven med åbent sind. Jeg er meget glad for, at du sagde ja til at påtage dig opgaven. Og åbningen af sognehuset bliver din næste store opgave. Vi har fået anlægspenge til det i 2015. Vi glæder os meget til det. Mest til det er færdigt. Det bliver spændende, hvilke muligheder en sådan åbning bringer med sig.

En anden stor opgave i rådet er opgaven som personalekontaktperson. Regitze, du gør et stort arbejde med det. Det er ikke altid lige let at finde tid til alle de møder og samtaler, denne post kræver. Derfor også stor tak til dig. Og din anden kasket som kontakt til Arbejdstilsynet blev her i slutningen af året sat på en alvorlig prøve. Vi er stadig midt i en godkendelsesproces med dem. Spændende, hvordan det ender.

I øvrigt skal alle i rådet naturligvis have tak for det frivillige arbejde, de lægger her i menighedsrådet. Vi er et råd, der får noget fra hånden, synes jeg. Store projekter bliver landet godt. Og det er min fornemmelse, at dagligdagens trummerum i kirken fungerer. Vi kan godt være tilfredse og stolte af vores indsats.

Og tak til gulvpersonalet. I bliver budt på lidt af hvert i løbet af et kirkeår. I gør et stort arbejde for, at vores kirke fremstår så smuk, som den gør, at tjenester, koncerter og arrangementer bliver afviklet til alles tilfredshed. Tak til sognemedhjælperne og kordegnekontoret. I er altid klar til at hjælpe i hvert fald mig, når jeg ringer og beder om det ene eller andet.

Og tak til Søren Christian og alle hans musikfår, både de syngende og spillende. Det er imponerende, hvad der kommer af toner fra jer. Her tænker jeg også på Kantoriet, som jeg betragter som en del af vores store Trinitatisfamilie. Vi er så tilfredse med musiklivet her ved kirken.

Lillejuleaften 2013 fik vi en meget stor julegave fra Augustinus Fonden. Et tilsagn om støtte til indkøb af det italienske barokorgel. Og her fredag d. 14. november havde vi så indvielseskoncert. Det var så stort, så flot, så imponerende og så mange flere superlativer. Jeg modtog så mange verbale roser til kirken og rådet den aften. Det er mig magtpåliggende at få dem videre til jer. Folk var imponerede over, at det var lykkedes os. Ja, nogen var vel også en kende misundelige, at vi kunne sådan noget her hos os i Trinitatis. De laurbær må vi godt hvile på en stund, klappe os selv på skulderen og sige godt gået til alle i kirken, ansatte, frivillige og menighedsråd.

Et nyt år venter og arbejdsopgaverne står allerede i kø. Tak for dette år, og jeg glæder mig til at løse opgaver med jer alle i det kommende år.

Dette var ordene

Lene Ruby
formand for Trinitatis Menighedsråd