Beretning for året 2013

Menighedsrådsformand Lene Rubys beretning fra 27. november 2013 ved rådets årlige konstituerende møde.

"Beretning for kirkeåret 2013

Det var så første år i den nye valgperiode. På vores første konstituerede rådet sig som følgende;
Formand: Lene Ruby, næstformand: Regitze Nørregård-Nielsen, kirkeværge: Søren Frølunde, intern kasserer: Nanna Kamp Frellsen, kontaktperson: Regitze Nørregård-Nielsen, byggesagkyndig: Lis Langsø, tegningsberettigede: Søren Frølunde og ar-bejdsmiljørepræsentant: Nanna Kamp Frellsen. De øvrige medlemmer af menigheds-rådet blev Christian Arffmann og Sophie Louise Helma Marinus Kristensen (studen-terrepræsentant). Fra personalets side blev 1. kirketjener Morten Jacobsen valgt til deres repræsentant. I løbet af året har der været udskiftninger i rådet. Sophie Louise Helma Marinus Kristensen har måttet trække sig fra rådet og er blevet erstattet af Christian Emil Erlandsen. Og her i slutningen af dette år har Nanna Frellsen meddelt, at hun også bliver nødt til at trække sig fra menighedsrådet. Hun bliver erstattet af Bente Ahlefeldt.

På personalefronten har det været et forholdsvis roligt år. Sognemedhjælperen for Natkirken Anne Møller havde i begyndelsen af året en sygeperiode pga. en operation i knæet. I den periode blev den tidligere sognemedhjælper for Natkirken ansat som vikar. Ellers er der intet mere at berette fra personalefronten. Vi – i menighedsrådet – glæder os over, at vi øjensynligt har fået nogle medarbejdere, der kan lide deres arbejdsplads, så de bliver hos os.
Selvom det først kommer til at blive mærkbart i det kommende år, så har vores sog-nemedhjælper, Kresten-Erik Dahl, lige bedt om at få 2 års orlov for at følge med sin kone til Rwanda, men det er først til august næste år. Dette har menighedsrådet netop bevilget ham på vores forrige møde.
I år er der også blevet gjort en indsats for at skaffe frivillige til kirken. Kirken har nu en håndfuld personer, der kan trækkes på til både det ene og det andet. Det ven-ter vi os meget af, og håber, at de – med tiden – bliver flere!

En af det første opgaver, som en del af rådet kastede sig over, var vores ønske om at få lavet en åbning ud mod kirkepladsen i vores Sognehus. Vi har søg op til flere fonde, men desværre med negativt resultat.
En anden stor opgave kom også ind fra højre eller retter nede fra syd. Der findes et gammelt barokorgel i Tyskland, som vores organister meget gerne ville have fingrene i. En lille gruppe i menighedsrådet har gjort et kæmpe stykke arbejde for at skaffe penge til dette. Det er desværre heller ikke lykkedes os endnu. Vi har nu de sidste ansøgninger ude hos fonde, men vi må nok erkende, at hvis vi ikke får den økonomiske støtte fra disse fonde, at det ikke kan lade sig gøre for os at skaffe pengene. Men vi håber endnu, da det virkelig ville være en lille sensation, hvis vi fik det orgel til Trinitatis kirke.

Det orgel ville være en stor tilføjelse til vores i øvrigt store og gode musikliv ved kirken. Inden for musikken er der sket en del ændringer. Den største er nok, at vores nu tidligere kantor, Per Enevold, valgte at stoppe om kirkens kantor og Kantoriets dirigent. Han stoppede ved Kantoriets 20 års-jubilæumskoncert i marts måned. Per Enevold blev efterfølgende fejret ved en stor reception i bibliotekssalen i Rundetaarn, hvor han fik en stor og velfortjent hyldest for hans enorme indsats i kirken og med Kantoriet. Vi er meget taknemmelige for dette. Vores organist, Søren Christian Vestergaard, er blevet Kantoriets dirigent. Dette kan kun lade sig gøre, fordi vi har været så heldige at kunne ansætte professor Bine Bryndorff som kvoteansat organist ved vores kirke. Dette har bl.a. også betydet, at vi har kunnet forsætte vores samarbejde med Konservatoriet. Et samarbejde, som vi har stor glæde og gavn af bl.a. ved vores kantategudstjenester og andre handlinger i vores kirke. Jeg er overbevist om, at Konservatoriet også finder glæde og gavn ved det samarbejde, som, vi håber, kan fortsætte mange år fremover. Der har også været udskiftninger blandt kirkesangerne. Det vil dog blive for omfattende at komme ind på her. Blot konstatere, at det lykkes vores organister gang på gang at finde sangere, så vores kirkekor holder et utroligt højt niveau, som vi ikke mindst har glæde af søndag efter søndag. Må jeg her sige en kæmpe tak til alle, der er ”noget ved musikken” i vores kirke. I er alle med til at gøre det til en kæmpe fornøjelse at komme i vores kirke til handlinger, koncerter og andre arrangementer, hvor der er musik indblandet. Vi valgte for nogle år siden at sætte mange penge af til musikken. Det har vi ikke fortrudt et eneste sekund.

Kirkeministeriet har tæppebombet os med høringer af den ene og den anden slags. Det eneste, som vi valgte at lave et høringssvar til, var høringen om en mere sammen-hængende og moderne styringsstruktur for folkekirken. I rådet har vi – synes jeg, været ret gode til at debattere forskellige emner med udgangspunkt i vores kirke - Trinitatis kirke. Vi har dette år været på en fremragende weekend. Det er skatte-kroner ”well spent”. Vi har så stor gavn af den weekend, hvor vi har god tid til at tale sammen om emnerne, til vi er færdige med dem. Og al snak handler ikke kun om øko-nomi, hvilket et ordinært møde godt kan have en tendens til. Det er jo også vigtigt, da det endelige ansvar for alt i kirken ligger hos os i rådet.

Kirken trænger til et nyt brudetæppe, så vi henvendte os til Ny Carlsbergfonden, der syntes, at det var en glimrede ide. Det er endnu ikke færdigt, men vi kan allerede se, at det bliver meget smukt. Vi ejer ikke tæppe, men det bliver deponeret hos os. Kunstneren er Puk Lippmann, som er blevet udvalgt af fonden til at udføre opgaven. Dette er vi fonden utrolig taknemlige for, fulde af tillid og vi glæder os til at se det endelig resultat.

I begyndelsen af året var vi gode til at lave en lidt anderledes indledning af vores menighedsrådsmøder med muligheder for at tale om andet end økonomi. Dette har vi glemt de sidste par gange, og det skal vi have lavet om på! Og sådan er der altid hængepartier af den ene eller anden slag, som vi måske ikke helt har fået slået knude på endnu. Men helhedsindtrykket er godt – rigtig godt. Vi har et godt menighedsråd, som jeg siger tak for jeres tålmodighed med mig. Vi gør et godt stykke arbejde. Det er min klare overbevisning.
Tak til alle ved kirken. Vi snupper et år mere. Jeg håber, at beretningen til næste år vil omhandle en åbnet facade og et orgel, der lige er blevet sat op i vores kirke! Vi krydser fingre!

Dette var ordene

Lene Ruby
formand for Trinitatis Menighedsråd"