Trinitatis kirkes menighedsråd

Ved menighedsrådsmødet den 30. november 2018 konstituerede menighedsrådet sig for det kommende kirkeår med Lene Ruby (billedet) som formand og Christian Arffmann som næstformand.

De øvrige valgte medlemmer er:

Carl Fuglsang-Damgaard, Sarah Schelde, Regitze Nørregaard-Nielsen (Personaleanv.), Michael Knudsen Rand (Kasserer) og Jette Kjems Tøjner


Kirkens to præster er fødte medlemmer af menighedsrådet.
Menighedsrådsmøderne er offentlige, og dagsorden kan rekvireres på kordegnekontoret en uge før mødet.
Datoerne for menighedsrådsmøderne i 2019 er (alle kl. 18.30)

24. januar
21. februar
21. marts
25. april
23. maj
20. juni
22. august
19. september
24. oktober
28. november (konstituerende møde)