Trinitatis kirkes menighedsråd

Ved menighedsrådsmødet den 30. november 2017 konstituerede menighedsrådet sig for det kommende kirkeår med Lene Ruby (billedet) som formand og Christian Arffmann som næstformand.

De øvrige valgte medlemmer er:

Kari Kvaale, Sarah Schelde, Regitze Nørregaard-Nielsen (Personaleanv.), Michael Knudsen Rand (Kasserer) og Jette Kjems Tøjner


Kirkens to præster er fødte medlemmer af menighedsrådet.
Menighedsrådsmøderne er offentlige, og dagsorden kan rekvireres på kordegnekontoret en uge før mødet.
Næste møde er den 18. januar 2018 kl. 18.30.