Trinitatis kirkes menighedsråd

Ved menighedsrådsmødet den 30. november 2017 konstituerede menighedsrådet sig for det kommende kirkeår med Lene Ruby (billedet) som formand og Christian Arffmann som næstformand.

De øvrige valgte medlemmer er:

Kari Kvaale, Sarah Schelde, Regitze Nørregaard-Nielsen (Personaleanv.), Michael Knudsen Rand (Kasserer) og Jette Kjems Tøjner


Kirkens to præster er fødte medlemmer af menighedsrådet.
Menighedsrådsmøderne er offentlige, og dagsorden kan rekvireres på kordegnekontoret en uge før mødet.
Datoerne for menighedsrådsmøderne i 2018 er (alle kl. 18.30)
18. januar
22. februar
22. marts
19. april
17. maj
21. juni
16. august
27. september
25. oktober
29. november