Sognebåndsløsning

Som medlem af folkekirken hører man til den kirke i det sogn, hvor man bor. Her har man ret til at få foretaget kirkelige handlinger. Ønsker man imidlertid at høre til en anden kirke end der, hvor man bor, kan man løse sognebånd.

Grundene til sognebåndsløsning kan f.eks. være, at man er fast kirkegænger i en anden kirke end sognekirken, og at man derfor ønsker et formaliseret tilhørsforhold. Man kan også være flyttet, men ønske stadig at høre til i sin gamle menighed. Den oprindelige grund til at loven om sognebåndsløsning blev indført var, at folkekirkens medlemmer ikke skulle være tvunget til at få foretaget kirkelige handlinger i bopælssognet, hvis man f.eks. ikke brød sig om den lokale sognepræsts teologi, forkyndelse og kirkelige retningspræg. Man skulle derfor kunne tilslutte sig en anden præst og menighed.

Ønsker man at løse sognebånd til Trinitatis skal man rette henvendelse til den af præsterne, man ønsker at løse sognebånd til. Præsten vil så efter en samtale udlevere de nødvendige papirer. Her skal man også tage stilling til, om man ønsker at udøve ret til menighedsrådsvalg i bopælssognet eller i det sogn, man løser sognebånd til.