Vielse

Vielse aftales med præsten. Sognets beboere kan henvende sig direkte til kirkekontoret og aftale tid.

For at en vielse kan finde sted, må der foreligge en prøvelsesattest. Den rekvireres ved henvendelse til den kommune, hvor man er bosat, og indleveres til kordegnen sammen med navne og adresser på to vidner til vielsen.

Vielsen indføres i kirkebogen, og der gives meddelelse til CPR-registret om, at vielsen har fundet sted.

Trinitatis Kirke indviede 4. januar 2014 et nyt smukt brudetæppe, venligst doneret af Ny Carlsbergfondet. Tæppet er vævet af kunstneren Puk Lippmann og tages kun frem ved vielser.