Kirkeskole for 3. klasse

Hvert år underviser Trinitatis Kirke og Domkirken i løbet af ti dobbelttimer placeret i udvalgte uger 3.klasserne fra de to Zahles skoler ved Nørreport Station.

Undervisningen kalder vi "komponenter til en gudstjeneste". Følgende er fra undervisningsoversigten:

"Vi er af den opfattelse at kirkers formål, historisk set og først og fremmest, er at være hjem for gudstjenester - og forstår man først gudstjenestens indhold, opbygning og rum, ja, - så er man meget tæt på at vide, hvad en kirke egentlig er. Vi har for overblikkets skyld inddelt forløbet i nogle kategorier, så man foruden de tørre facts om kirkernes virke vil stifte bekendtskab med nogle kirkelige hovedtekster og ikke mindst nogle af de kendteste og mest brugte salmer, som vi vil synge sammen - alt dette med hjælp fra de mennesker, der laver kirke hver eneste dag året rundt - præster, kirketjenere, organister, kordegne, sangere og sognemedhjælpere."

Forældre til elever er velkomne til at kontakte kirke- og kulturmedarbejder, Louise Skovbæch for yderligere oplysninger.