Du er her: 

Trinitatis kirke, kortfattet rundvisnings guide

Trinitatis kirke, kortfattet rundvisningsguide

er skrevet af sognepræst M. Kirsten Sandholt i 2003. Bogen er rigt illustreret med fotos af Kirketjener Morten Jacobsen og direktør i Rundetaarn, Jesper Vang Hansen. Bogen kan købes i kirken hos kirketjeneren og i Rundetaarn. Pris 40 kr.

PRÆSTER I TRINITATIS

I 1996 fik Trinitatis menighedsråd udarbejdet og opsat en præstetavle med navne over sognepræster og kapellaner, der har tjent ved kirken siden dens indvielse i 1656. Besøgende i kirken kaster ofte et blik på tavlen, men præstetavlen i sig selv giver ikke noget svar på, hvem alle disse mennesker i grunden var. Hvori bestod deres arbejde, og hvad var deres historie? Kirsten Sandholts bog fra 2011 er en hjælp til den, der gerne vil vide lidt mere om den historie, der gemmer sig bag præstetavlens navne. Ud over sognepræsterne og kapellanerne fortæller bogen også om kirkens kateketer og enkelte andre præster, som har været med til at præge kirkens historie. 

RUNDE KIRKE, TAARN OG SOGN

Bogen Runde Kirke, Taarn og Sogn. Trinitatis gennem 350 år, er redigeret af Inger Wiene, Kirsten Sandholt og Jesper Vang Hansen. Bogen blev udgivet på Nyt Nordisk Forlag i forbindelse med kirkens 350 års jubilæum i 2006. En række forfattere har bidraget til denne grundige undersøgelse af sognets og kirkens historie. Der fortælles om vigtige begivenheder i Danmarkshistorien og der gengives begivenheder som, skønt de er lokale, afspejler typiske træk og tendenser i den generelle historie gennem tiderne.

Bogen er på 260 sider, og den fik meget flotte anmeldelser, da den udkom. Den kan købes for 148 kr. i kirken og i Rundetaarn.