Søren Christian Vestergaard spiller ”Christ lag in Todesbanden” på det store Marcussen-orgel i Trinitatis Kirke. 

J.S.Bach (BWV 625)

”Christ lag in Todesbanden”

J.S. Bach kantate nr. 4. (BWV 4) 2.sats

Optaget ved påskegudstjeneste i Trinitatis Kirke

Trinitatis Kirkes Kor og Barokensemble.

Dirigent, Søren Christian Vestergaard

Salme til måskemorgen

Nr. 234 i salmebogen.

Som forårssolen morgenrød.

Optaget i Trinitatis Kirke.