Du er her: 
torsdag14maj2020

Foredrag: Gilgamesh

torsdag14maj2020 kl. 14:30 - 16:30

5. foredrag om myterne og deres betydning.

GILGAMESH
Morten Søndergaard, forfatter og oversætter

Det babylonske epos Gilgamesh er i 2019 blevet nyoversat til dansk fra den akkadiske original af Morten Søndergaard og Sophus Helle. 

Morten Søndergaard vil i foredraget dels fortælle om oversættelsesarbejdet, dels præsentere det firetusind år gamle epos og overveje dets litterære og eksistentielle betydning i dag. Eposset beretter om den rastløse kong Gilgameshs bedrifter, hans kærlighed til Enkidu og hans fortvivlelse over at miste ham, og om hvordan han i sin angst for døden går på jagt efter evigt liv og opsøger den udødelige vismand Uta-napishti.  Gilgamesh betragtes som et af verdenslitteraturens ældste hovedværker, som med poetisk præcision skildrer følelser, vi stadig kan genkende: kærlighed og sorg, rastløshed og dødsangst, venskab og vildskab. I eposset indgår den babyloniske syndflodsmyte, som fortællingen om Noahs ark i 1. Mosebog er inspireret af. 

Trinitatis Sognehus. Fri entré. I samarbejde med Domkirken.

Om foredragsrækken
De gamle religiøse myter har ikke sluppet deres tag i os endnu. Man møder dem i nye skikkelser i fantasy-litteraturens fremtidsscenerier, som er fyldt med mytologiske forestillinger om skabelse og undergang. Vi kan stadig uden videre referere til myterne i Det gamle Testamente: Skabelsen på syv dage, Adam og Eva i Paradisets have, syndefaldet, Noahs ark, Kain og Abel, Babelstårnet – også selv om fortroligheden med andre dele af Bibelen er for nedadgående. Dertil kommer, at der er i vores tid kan iagttages en påfaldende interesse for andre mytologier, den græske og ikke mindst den nordiske mytologi. Ligesom der har været stor bevågenhed omkring nyoversættelsen af det babyloniske epos Gilgamesh. 

Vi vil i dette forårs foredrag vende blikket tilbage til de store religiøse myter og se på deres betydning i kristendom, jødedom og islam. Vi også lade oversætterne af Gilgamesh præsentere det firetusind år gamle mytiske digt. Vi vil udpege temaer og tanker, som myterne er fælles om (f.eks. skabelse og undergang, menneskets fundamentale livsvilkår, forholdet mellem menneske og Gud, kampen mellem godt og ondt), men også se på de forskelle i tilværelsesopfattelse og menneskesyn, der udtrykkes i religionernes myter. Endelig vil vi gerne spørge: Hvad vil myterne os i dag? Har de et budskab at bringe i en tid præget af eksistentiel usikkerhed og fremtidsangst?