Sommerhøjskole 2018

SOMMERHØJSKOLEN 2019: HOLD ØJE MED DENNE SIDE. INFO OM SOMMERHØJSKOLE OPDATERES LØBENDE.


2018
Musik, poesi og kristendom i 1700-tallet

Velkommen til sommerhøjskole i Trinitatis Kirke

Trinitatis Kirke vil som noget nyt gerne invitere til højskoledage med mulighed for fordybelse i et særligt område inden for feltet musik, kunst og kristendom.

I år vil vi sætte fokus på 1700-tallet. Det er Bachs og Buxtehudes århundrede. Og Brorsons, Ewalds og Holbergs århundrede. Det er her såvel pietismen som oplysningstiden hører hjemme. Mange af de forestillinger, som vi i dag gør os om, hvem vi er som individer og samfundsborgere, er udviklet i 1700-tallet.

PROGRAM

FREDAG 8. JUNI

9.00 Morgensang i kirken ved Erik Høegh-Andersen, sognepræst ved Trinitatis Kirke

9.20 Morgenkaffe i sognehuset

9.45 Foredrag ved Sven Rune Havsteen, lektor i kirkehistorie ved Københavns Universitet:
Musik og kristendom i 1700-tallet
Foredraget præsenterer forskellige genrer inden for den musikalske bibeludlægning i 18. århundrede. Sven Havsteen vil dels gennemgå J. S. Bachs kantate ”Die Himmel erzählen die Ehre Gottes”, BWV 76, som skal opføres ved søndagens gudstjeneste, og dels give eksempler på nyskabende fortolkningstilgange som bl.a. Hamborg og Berlin bliver et centrum for. Man vil her kunne se, hvordan den ortodokse lutherske kristendom udfordres af pietisme og oplysningstidens holdninger til religion og æstetik.

12.00 Frokost

13.00 Foredrag ved Karl Aage Rasmussen, komponist og forfatter, tidligere professor ved Det Jyske Musikkonservatorium:
Jord og himmel lyt! Johann Sebastian Bachs liv og musik
J.S. Bach var en næsten glemt komponist indtil Felix Mendelsohn i 1829 genopdagede ham og opførte Matthæuspassionen. Siden har Bach stået som alle tiders største komponist, som, til trods for at mange værker er gået tabt, har efterladt os en nærmest ufatteligt omfattende musikalsk produktion. Karl Aage Rasmussen vil både fortælle om det særlige i Bachs musik og om hans personlighed og livet som musiker i 1700-tallet.

Mulighed for tur i Rundetaarn mellem foredrag og koncert

16.30
Fredagskoncert i kirken 
Skønt barokmusik af blandt andre Buxtehude og Geist (som var organist i Trinitatis Kirke) med udgangspunkt i tidens pietistiske tekster                         

 

LØRDAG 9. JUNI

9.00 Morgensang i kirken ved Anne Edmond Pedersen, sogne- og natkirkepræst ved Trinitatis Kirke

9.20 Morgenkaffe i sognehuset

9.45 Foredrag ved Erik A. Nielsen, forfatter, tidl. professor ved Københavns Universitet:             
En artig pietist - og en uartig. H. A. Brorson og Johs. Ewald
1700-tallets pietisme var ikke velkommen i enevældens statskirke. I religiøs henseende var salmedigteren H.A. Brorson derfor selv en oprører og fornyer. Men digteren Johannes Ewald, der var en drukmås og rent ud sagt en horebuk, var naturligvis en oprører i vildere forstand. Det mærkelige er bare, at denne oprører mod pietismen gjorde oprør på en måde, der var gennemsyret af det pietistiske. De gåder vil foredraget opklare lidt.

11.30 Byvandring ved Troels Roland:               
Arkitektonisk og historisk rundtur i 1700-tallets København
 
13.00
Frokost

14.00 Foredrag ved Tine Reeh, professor i kirkehistorie ved Københavns Universitet (afholdes i Regensens Festsal lige over for kirken).
Kirke og kristendom i Danmark i 1700-tallet
Pietisme og oplysning i 1700-tallets kirke og samfund
I 1700-tallet indførtes reformer, der lagde grunden til vores moderne samfund. Stavnsbåndets ophævelse er en af de kendte, men landboreformerne var udtryk for en gennemgående reformtrang, som også ramte retssystemet, skolen og kirken. Handelen blomstrede i en verdensomspændende højkonjunktur, og mission og kulturmøder mellem danskerne og befolkningen i kolonierne gav nye perspektiver på mange ting. Er der forbindelse mellem forandringerne af de ydre rammer for menneskelivet og de nye ideer, der kendes som oplysning og pietisme? Hvilken rolle spillede de, og stod de to på samme side i udviklingen af moderne samfund, kirke og kultur?

16.00 Sangtime ved Erik Høegh-Andersen og Søren Christian Vestergaard

19.00
Middag og aftenarrangement med underholdning


SØNDAG 10. JUNI

10.30 Kantategudstjeneste m. opførelse J. S. Bach 

J.S. Bach: Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, BWV 76
Trinitatis Kirkekor, solister og Trinitatis Barokensemble under ledelse af Søren Chr. Vestergaard.
Prædikant er Erik Høegh-Andersen.

12.00 Frokost og afslutning

TILMELDING

HØJSKOLEN ER UDSOLGT! OPSKRIVNING PÅ VENTELISTE- SKRIV TIL KORDEGN ULLA WITTENBURG PÅ KORDEGN@RUNDETAARN.DK

Deltagelse i Trinitatis Kirkes sommerhøjskole koster 600 kr. per person, der dækker deltagelse i programmets aktiviteter, inkl. to frokoster og middagen lørdag aften. Der er et begrænset antal pladser.


Tilmelding er bindende og skal ske til :
Kordegn Ulla Wittenburg
Trinitatis Kirkekontor, hverdage ml. 10-13
Tlf: 33376540
Pilestræde 67, 1112 København K
Eller på mail: kordegn@rundetaarn.dk

Ved tilmelding oplyses følgende: navn, adresse, mail og telefon/mobil.
Betaling sker efter bekræftet tilmelding hos kordegnen til kirkens konto:
4180-4115501003
Skriv ”Sommerhøjskole + deltagernavn” som reference.