SOMMERHØJSKOLE I PINSEN 2019: HVAD ER ÅND?

Pinsen er åndens fest. Derfor spørger i vi i dette års sommerhøjskole:

Mange vil mene, at vi savner ånd og spiritualitet i en tid præget af naturvidenskab og økonomisk nyttetænkning. Men hvad er ånd? I Bibelen og i Europas historie, i kunsten og arkitekturen, i musikken og i vores liv med hinanden?

Download folder

FREDAG 7. JUNI

9.00 Morgensang i kirken

9.30 Kaffe og brød

10.00 Foredrag ved Niels Henrik Gregersen, professor ved det teologiske fakultet:

Helligånd og hverdagsspiritualitet
Helligånden er i mange år blevet kaldt troens stedbarn - den guddommelige kraft man ikke rigtig har turdet sige meget om, mens man gerne har talt om Faderen og Kristus. Det er heldigvis blevet anderledes i dag, og det åbner for en række nye spørgsmål: Hvad er forskellen og lighederne mellem Gud som Helligånd og mennesket som et åndeligt væsen? Hvad er forholdet mellem det enkelte menneske som "Helligåndens bolig" (Paulus) og det sociale livs mange atmosfærer og ånder - gode såvel som onde. Og hvordan kan man tale om Helligånden i hverdagslivets store fællesflader og de mange små kringelkroge?

12.00 Frokost

13.30 Fremvisning af Phie Ambos visuelle digt: Songs from the Soil med musik af Arvo Pärt sunget af Theatre of Voices

14.30 Sopranen Else Torp og dirigent Paul Hillier fortæller om den estiske komponist Arvo Pärt, som de igennem årtier har arbejdet tæt sammen med. Pärt er kendt for et minimalistisk tonesprog inspireret bl.a. af tidlig kirkemusik. Hans musik er på én gang let tilgængelig og har stor åndelig dybde. Paul Hillier har skrevet en biografi om Pärt og indspillet hovedparten af hans vokalværker.

 15.30 Pause med kaffe

16.30 Fredagskoncert i kirken
Theatre of Voices, dirigent Paul Hillier: Vokalmusik af bl.a. Arvo Pärt

********************************************************************

LØRDAG 8. JUNI  

9.00 Morgensang i kirken

10.00 Foredrag ved Jørgen I. Jensen, forfatter og lektor emeritus ved det teologiske fakultet:

Åndshistorie som nutidig realitet
I dagens almindelige samtale ser det ud til, at der kun eksisterer to arter af historie: Verdenshistorien og den nationale historie på den ene side, den biografiske historie - CV’et og karrieren – på den anden.
Der findes imidlertid også noget, man kan kalde den tredje historie eller åndens historie. Her er både retninger og proportioner anderledes og i mange tilfælde mere omfattende og meget mere anlagte på mødet mellem flere personer end de almindelige historisk-biografiske modeller.
Foredraget fremdrager nogle eksempler, dels fra de bibelske tekster, dels fra den klassiske musik, der peger på det åndshistoriske alternativ til biografismen.

11.15 Pause med kaffe

11.30 Foredrag ved Peder Duelund Mortensen, arkitekt og lektor emeritus på Kunstakademiets Arkitektskole:

Ånd og mursten
Det er blevet sagt, at ”boligen er kulturens tale”. Men hvilken sammenhæng er der mellem arkitekturen og den særlige tilknytning til boligen, vi kalder hjemfølelse? Kan det nye boligbyggeri i København rumme den mangfoldighed af drømme og behov, som findes i nutiden – og kan boligerne rumme de kulturelle og sociale forandringer, som opstår i byboernes liv og kommende generationer?
Svar på disse spørgsmål sættes til debat med en billedfortælling om det nyeste boligbyggeri i København og i relief af udviklingsprojekter og udenlandsk boligarkitektur.

13.00 Frokost

14.30 Foredrag ved Lilian Munk Rösing, lektor ved institut for kunst og kulturvidenskab:

Ånd og kød, lys og rum hos Anna Ancher
Anna Ancher indfanger lyset stofligt, med tyk farve og grove penselstrøg. Hendes yndlingsmotiv er solreflekserne på væggen, og hos hende bliver de til en slags bebudelse, en materialisering af ånden. Det har Lilian Munk Rösing skrevet om i sin bog Anna Anchers rum, som hun her vil præsentere. Ud over lysets materialisering kommer det til at handle om det gode rum. Om “at lære at se”. Om farver. Om hvordan Anna Ancher maler tætte vægge gennemskinnelige og gennemskinnelige gardiner tætte. Og om hvordan hendes håndarbejdende skikkelser også er portrætter af kunstneren.

16.00 Pause med kaffe

17.00 Sangtime i kirken

18.30 Middag og aftenarrangement


********************************************************************


SØNDAG 9. JUNI

10.30 Pinsegudstjeneste med opførelse af Arvo Pärts Berliner Messe

Trinitatis Kirkekor
Philip Schmidt-Madsen, orgel
Søren Christian Vestergaard, orgel og direktion
Prædikant: Erik Høegh-Andersen

Berliner Messe er komponeret til at indgå i liturgien pinsedag, men blev uropført Kristi Himmelfartsdag 1990 i Berlin af Theatre of Voices dirigeret af Paul Hillier. Værket er skrevet i tiden efter murens fald i 1989, og man kan, selv om det bygger på den klassiske latinske messetekst, opfatte det som en bøn om Helligåndens nærvær i den nye tid, Berlin stod over for.

12.00 Frokost

13.00 Afslutning

 

TILMELDING (fra 15.marts)

Deltagelse i Trinitatis Kirkes sommerhøjskole koster 700 kr. per person, der dækker deltagelse i programmets aktiviteter, inkl. tre frokoster og middagen lørdag aften. Der er et begrænset antal pladser.

Tilmelding er bindende og skal ske fra den 15. marts og frem til :
Kordegn Mette Halding
Trinitatis Kirkekontor, hverdage ml. 10-13
Tlf: 33376540
Pilestræde 67, 1112 København K
Eller på mail: kordegn@rundetaarn.dk
Ved tilmelding oplyses følgende: navn, adresse, mail, telefon/mobil og fødselsdag

Betaling sker efter bekræftet tilmelding hos kordegnen til
kirkens konto:4180-4115501003 eller på 
mobilepay: 54397
Skriv ”Sommerhøjskole + deltagernavn” som reference.

Ændringer kan forekomme.

Find folderen om højskoledagene i Trinitatis Kirke eller læs og download den her.

 

 

 

Del dette: